Latest Tweets
Follow us on Twitter
About Germin

Germin is a non-governmental organization whose core principles and ideals are based on the belief that the Albanian diaspora must play an extensive and proactive role in the positive development of all countries in the Balkans where Albanians live.

We are online
STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Engaging Diaspora with Homeland

Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët

January 11, 2019/0/0
Home / Blog / Policy Analysis / Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët

KARTONI I GJELBËR

 

Autore: Nida Krasniqi

Si mungesë e anëtarësisë së Kosovës në Organizatën e Kartonit të Gjelbër, çdo automjet i huaj që hyn në Kosovë detyrohet të paguajë sigurim kufitar (në hyrje të pikave kufitare) për sigurimin nga autopërgjegjësia. E njëjta aplikohet edhe për veturat me regjistrim të Kosovës të cilat udhëtojnë jashtë vendit. Rrjedhimisht, edhe anëtarët e diasporës kosovare kalojnë nëpër të njëjtin proces. Pagesa e sigurimeve është diçka normale dhe shumë herë e mirëpritur nga vozitësit e automjeteve, mirëpo, një gjë e tillë bëhet problematike kur kostot e sigurimit janë tejet të larta, procedurat e gjata, dhe shërbimet/kompensimet e marra joadekuate.  Kjo analizë e shkurtër e politikave ka për qëllim të shtjellojë disa nga sfidat kryesore me të cilat përballen mërgimtarët kosovarë në lidhje me sigurimin kufitar për automjete.

Për të lexuar analizën e plotë, klikoni KËTU .

 

Navigation
en_GBEnglish
sqAlbanian en_GBEnglish