Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës, 23th December 2016 @RTK, Programi i Mëngjesit