STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Politikat Ekonomike dhe për Investim të Diasporës

February 15, 2019/0/0
Home / Blog / Infographics / Politikat Ekonomike dhe për Investim të Diasporës

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me politikat ekonomike dhe investuese, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 136 pjesëtarë të këtij komuniteti. Anketa është zhvilluar nga data 23 shkurt deri 17 prill të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë vend amë Kosovën (65%) dhe Shqipërinë (26.5%). Një numër shumë i vogël i tyre kanë vend amë Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë apo Tjetër (8.5%).

REZULTATET E ANKETËS

 

Siç shihet në figurën më poshtë, pjesa dërrmuese e të anketuarve (57%) posedojnë shtëpi apo banesë në vendin e tyre amë. Rreth 19% e tyre janë të punësuar në vendin amë dhe një përqindje e ngjashme e të anketuarve (18%) kanë kursime në një bankë në vendin amë.
Gjithashtu, rreth 41% e tyre posedojnë patundshmëri të trashëguar nga familja në vendin e origjinës. Në anën tjetën, rreth 45% e të anketuarve janë të punësuar në vendin ku jetojnë dhe 35% posendojnë shtëpi apo banesë në atë vend. Për më tepër, pothuajse 28% e tyre deklaruan se kanë kursime në një bankë në vendin ku jetojnë, dhe 26% janë pronarë të një kompanie në vendin resident.

Për më shumë shihni infografikën, e përgatitur nga Rrotull.com.

Navigation
EN
SQ EN