Cicërrimat e fundit
Na ndiqni në Twitter
Rreth Germin

Germin është organizatë joqeveritare që mbështetë parimet dhe idealet e saj në besimin se diaspora luan rol të gjerë dhe proaktiv në zhvillimin pozitiv të vendit.

Germin në rrjetet sociale
STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Lidhja e Diasporës me vendin amë

Programet dhe impakti ynë

PROGRAMET

Home / Programet
SQ
EN SQ