STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: February 16, 2018

Home / Blog / Daily Archives: February 16, 2018

Marrëveshja për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës

February 16, 2018/0/0/

Rekomandimet rreth Marrëveshjes për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës, dërguar  Skender Reçicës, Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Republika e Kosovës. Më 18 dhjetor 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës (www.diasporaflet.org) ka mbajtur takimin virtual (Google Hangout) me temën Marrëveshja për Sigurimet Shoqërore […]

Reports
EN
SQ EN