STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: May 17, 2018

Home / Blog / Daily Archives: May 17, 2018

Politikat investuese | Akademia e shkencave të të rinjve

May 17, 2018/0/0/

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17 – 20 MAJ 2018 Themelimi i Akademisë së Shkencave të të rinjve VIZIONI Duke marr parasysh numrin e madh të profesionistëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendlindjes por edhe atyre profesionistëve që kthehen në vendlindje për të jetuar e punuar pas një periudhe të gjatë përvoje e […]

Reports

Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën Shqiptare

May 17, 2018/0/0/

PROMOVIMI I SHKËMBIMIT PROFESIONAL ME DIASPORËN SHQIPTARE 17-20 MAJ 2018 Nxitja e shkëmbimit profesional VIZIONI Vizioni ynë është të nxisim kontributin pozitiv të diasporës shqiptare në zhvillimin politik, shoqëror dhe ekonomik të vendeve amë. OBJEKTIVAT Rikthimi i besimit dhe lidhjes në mes të Diasporës shqiptare dhe vendit të tyre amë, si dhe promovimin e vlerave […]

Reports

Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë

May 17, 2018/0/0/

PLANI I VEPRIMIT PËR PROMOVIMIN E PROJEKTEVE TË DIASPORËS NË ATDHE MAJ 17-20, 2018 Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë VIZIONI Vizion ynë i punës është që të promovojë projekte të diasporës lokale në qytete dhe rajone të përzgjedhura në vendet amë , në mënyrë që të krijohet […]

Reports

Politikat Ekonomike për Investim të Diasporës

May 17, 2018/0/0/

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17-20 MAJ 2018 Projekt Propozim: Hapja e Zyrave për Investime dhe Tregti në Kryeqendrat Botërore   VIZIONI Vizioni ynë është që përmes këtyre zyrave të nxisim edhe më shumë ardhjen e investitorëve tone shqiptarë dhe investitorëve të tjerë ndërkombëtar dhe njëkohësisht rritjen e eksporteve drejt këtyre vendeve. […]

Reports

E drejta e Votës për Diasporën dhe Përfaqësimi në Kuvend

May 17, 2018/0/0/

PLANI I VEPRIMIT MAJ 17-20, 2018 Vota e Diasporës dhe Përfaqësimi në Kuvend  VIZIONI Të arrihet pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet nacionale dhe lokale në vendet e origjinës dhe të arrihet përfaqësimi i diasporës duke pasqyruar në mënyrë proporcionale numrin real të diasporës në kuvendet e vendeve të origjinës. OBJEKTIVAT Të propozojmë dhe krijojmë mekanizma […]

Reports

Organizata jo-qeveritare dhe Filantropia Shqiptare

May 17, 2018/0/0/

PLANI I VEPRIMIT PËR FILANTROPINË E DIASPORËS MAJ 17-20, 2018 Krijimi i një Fondacioni Global Shqiptar QËLLIMI Qëllimi i këtij komponenti të Planit të Veprimit nga Germin është themelimi dhe zhvillimi i Fondit Global Shqiptar (FGSH) i cili do të promovojë Filantropinë Shqiptare në Diasporë që do të mbështesë organizatat jo-fitimprurëse në të gjitha shtetet […]

Reports

Korniza ligjore dhe institucionale për përfshirjen e Diasporës

May 17, 2018/0/0/

PLANI I VEPRIMIT TË FORCIMIT INSTITUCIONAL MAJ 17-20, 2018 Krijimi i Këshillit të Diasporës Globale Shqiptare OBJEKTIVA Qëllimi i këtij komponenti të Planit të Veprimit të Germin-it është krijimi i Këshillit Global të Diasporës Shqiptare, që do të jetë jo-politik dhe do të shërbejë si një urë zyrtare institucionale ndërmjet shqiptarëve brenda dhe jashtë vendeve […]

Reports
EN
SQ EN