STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: January 11, 2019

Home / Blog / Daily Archives: January 11, 2019

Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët

January 11, 2019/0/0/

KARTONI I GJELBËR   Autore: Nida Krasniqi Si mungesë e anëtarësisë së Kosovës në Organizatën e Kartonit të Gjelbër, çdo automjet i huaj që hyn në Kosovë detyrohet të paguajë sigurim kufitar (në hyrje të pikave kufitare) për sigurimin nga autopërgjegjësia. E njëjta aplikohet edhe për veturat me regjistrim të Kosovës të cilat udhëtojnë jashtë […]

Policy Analysis

Analizë e Politikave për Përfaqësimin e Diasporës në Politikëbërje

January 11, 2019/0/0/

PËRFAQËSIMI I DIASPORËS NË INSTITUCIONE    Autor: Lirim Krasniqi Krijimi i lidhjeve në mes të pjesëtarëve të diasporës dhe institucioneve të vendit/shtetit të origjinës është proces që kërkon angazhim dhe përkushtim të veçantë. Mënyra e qasjes ndaj një procesi të tillë është përcaktuese e nivelit të angazhimit dhe përfshirjes së diasporës në institucionet e shtetit […]

Policy Analysis

Analizë e Politikave për Mësimin Plotësues

January 11, 2019/0/0/

MËSIMI PLOTËSUES NË DIASPORË   Autore: Nida Krasniqi Kultivimi i identitetit kombëtar është e drejtë themelore njerëzore. Shenja e parë dhe më e rëndësishme e këtij identiteti është gjuha amtare. Mësimi i gjuhës amtare në shkollë nënkupton edhe mësimin për kulturë, traditat, dhe prejardhjen dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin gjuhësor dhe identitetin […]

Policy Analysis

Analizë e Politikave për Votim Jashtë Vendit

January 11, 2019/0/0/

VOTA E DIASPORËS Autor: Rilind Latifi Diaspora e Kosovës vazhdon të luajë një rol kyç për ekonominë me anë të remitencave. Dërgesat financiare nga jashtë përbëjnë rreth 15% të bruto prodhimit vendor (GDP), sipas të dhënave nga UN dhe Banka Botërore. Përfshirja e diasporës në proceset politike, posaçërisht në votim, është e garantuar me ligj. […]

Policy Analysis
EN
SQ EN