STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: February 15, 2019

Home / Blog / Daily Archives: February 15, 2019

Përfaqësimi i Diasporës në Kuvend

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje përfaqësimin në Kuvend, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 217 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë […]

Infographics

Vota e Diasporës

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me të drejtën e votës, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 232 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe ueb faqes së organizatës. Shumica e të anketuarve [...]

Infographics

Korniza Ligjore dhe Institucionale për Diasporën

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me Kornizën Ligjore dhe Institucionale, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 142 pjesëtarë të këtij komuniteti. Anketa është zhvilluar nga data 28 shkurt deri 4 prill të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve […]

Infographics

Politikat Ekonomike dhe për Investim të Diasporës

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me politikat ekonomike dhe investuese, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 136 pjesëtarë të këtij komuniteti. Anketa është zhvilluar nga data 23 shkurt deri 17 prill të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë […]

Infographics

Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me shkëmbimin profesional, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 206 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë […]

Infographics
EN
SQ EN