STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Category: Infographics

Home / Blog / Infographics

Lidhja e (pa)kushtëzuar me vendin e origjinës

June 13, 2019/0/0/

Germin gjatë muajit tetor 2018, ka mbajtur grupe fokus dhe diskutime të hapura në Koln, Düsseldorf, Shtutgart dhe Frankfurt, si dhe për të kryer intervista individuale me palët e interesit kryesorë të diasporës në Gjermani dhe Kosovë Germin u financua nga GIZ. Përmes mbledhjes së këtyre të dhënave, Germin kishte për qëllim përfshirjen e sa […]

Infographics

Dëgjimi i Diasporës në Llozanë

June 13, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Llozanë, Zvicër në shtator të vitit 2018 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën e […]

Infographics

Organizimi i Diasporës Shqiptare në Oslo

June 13, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Oslo, Norvegji në prill të vitit 2018 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën e […]

Infographics

Bashkëbisedim rreth përfaqësimit të Diasporës në Vjenë

June 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Vjenë të Austrisë në shtator të vitit 2017 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën […]

Infographics

Angazhimi i Diasporës në Uashington D.C.

June 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Uashtington D.C, ShBA në maj të vitit 2018 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën […]

Infographics

Krijimi i ndjenjës së përkatësisë në New York

June 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Nju Jork nga Germin. Grupi i fokusit në Nej Jork përbëhej nga 13 pjesëmarrës. Vet Nju Yorku u zgjodh për shkak të popullatës së konsiderueshme të shqipëtarëve. Gjuha e përdorur gjatë grupit të fokusit ishte gjuha shqipe. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës […]

Infographics

Ndërtimi i urave të besimit në Bernë

June 6, 2019/0/0/

Germin në korrik të vitit 2017 organizoi Fokus Grupin me komunitetin shqiptar në Bernë. Grupi i fokusit në Bernë përbëhej nga 33 pjesëmarrës. Qyteti i Bern u zgjodh për shkak se “Unia”, një sindikatë e punëtorëve në Zvicër organizonte një konferencë të madhe dhe shumë nga të pranishmit ishin shqiptarë, prandaj e përdorëm si një […]

Infographics

Krijimi i lidhjeve me Londrën

June 5, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Londër të Britanisë së Madhe në shkurt të vitit 2017 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë […]

Infographics

Përfaqësimi i Diasporës në Kuvend

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje përfaqësimin në Kuvend, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 217 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe web faqes së organizatës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve kanë […]

Infographics

Vota e Diasporës

February 15, 2019/0/0/

Për të matur perceptimet e komunitetit të Diasporës në lidhje me të drejtën e votës, OJQ Germin ka zhvilluar një anketë me 232 pjesëtarë të këtij komuniteti. Kjo anketë është zhvilluar nga data 6 deri 22 mars të vitit 2018, dhe është shpërndarë përmes rrjeteve sociale dhe ueb faqes së organizatës. Shumica e të anketuarve [...]

Infographics
12
EN
SQ EN