STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Category: Policy Analysis

Home / Blog / Policy Analysis

ANALYSIS REPORT: OUT-OF-COUNTRY / DIASPORA VOTING – 2019

March 3, 2020/0/1/

Citizens of the Republic of Kosovo living abroad are entitled to elect and be elected the same way as citizens living in Kosovo. Through its legislation, the Republic of Kosovo enables the exercising of electoral rights to all citizens regardless of where they live. Voting rights are a part of fundamental rights, and are guaranteed […]

Policy Analysis, Publications , , , ,

Komentimi i Projektligjit për Diasporën

June 24, 2019/0/0/

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek Deputetët e Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike.  Kliko këtu për ta lexuar letrën e plotë.

Policy Analysis, Reports

Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët

January 11, 2019/0/0/

KARTONI I GJELBËR   Autore: Nida Krasniqi Si mungesë e anëtarësisë së Kosovës në Organizatën e Kartonit të Gjelbër, çdo automjet i huaj që hyn në Kosovë detyrohet të paguajë sigurim kufitar (në hyrje të pikave kufitare) për sigurimin nga autopërgjegjësia. E njëjta aplikohet edhe për veturat me regjistrim të Kosovës të cilat udhëtojnë jashtë […]

Policy Analysis

Analizë e Politikave për Përfaqësimin e Diasporës në Politikëbërje

January 11, 2019/0/0/

PËRFAQËSIMI I DIASPORËS NË INSTITUCIONE    Autor: Lirim Krasniqi Krijimi i lidhjeve në mes të pjesëtarëve të diasporës dhe institucioneve të vendit/shtetit të origjinës është proces që kërkon angazhim dhe përkushtim të veçantë. Mënyra e qasjes ndaj një procesi të tillë është përcaktuese e nivelit të angazhimit dhe përfshirjes së diasporës në institucionet e shtetit […]

Policy Analysis

Analizë e Politikave për Mësimin Plotësues

January 11, 2019/0/0/

MËSIMI PLOTËSUES NË DIASPORË   Autore: Nida Krasniqi Kultivimi i identitetit kombëtar është e drejtë themelore njerëzore. Shenja e parë dhe më e rëndësishme e këtij identiteti është gjuha amtare. Mësimi i gjuhës amtare në shkollë nënkupton edhe mësimin për kulturë, traditat, dhe prejardhjen dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin gjuhësor dhe identitetin […]

Policy Analysis

Analizë e Politikave për Votim Jashtë Vendit

January 11, 2019/0/0/

VOTA E DIASPORËS Autor: Rilind Latifi Diaspora e Kosovës vazhdon të luajë një rol kyç për ekonominë me anë të remitencave. Dërgesat financiare nga jashtë përbëjnë rreth 15% të bruto prodhimit vendor (GDP), sipas të dhënave nga UN dhe Banka Botërore. Përfshirja e diasporës në proceset politike, posaçërisht në votim, është e garantuar me ligj. […]

Policy Analysis

Analizë e Projektligjit të Diasporës

November 5, 2018/0/1/

Për vite me rradhë, Diaspora vazhdon të jetë kontribues kyç në ekonominë e Republikës së Kosovës, dhe në zhvillimin e saj shoqëror e politik. Sipas burimeve të ndryshme, dëshmohet që afër gjysma e popullatës së Kosovës jeton jashtë territorit të shtetit amë, ​duke e bërë kështu diasporën me origjin​ë​ nga Kosova një numër të konsiderueshëm […]

Policy Analysis

Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit

June 25, 2018/0/0/

Germin ka dërguar rekomandime tek Ministri i Shtetit për Diasporën z.Pandeli Majko, pas dy vendimeve për krijimin e Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimin “Ambsadori i Kombit”. Pikat e përmendura më lartë ne shpresojmë që ofrojnë një qasje të re të bahkëveprimit dhe një dialog të dyanshëm në mes të Ministrit të Shtetit për Diasporën […]

Policy Analysis
EN
SQ EN