STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Category: Raportet

Home / Shkrimet / Raportet

Komentimi i Projektligjit për Diasporën

Qershor 24, 2019/0/0/

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek Deputetët e Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike.  Kliko këtu për ta lexuar letrën e plotë.

Analiza të politikave, Raportet

Diskutim me komunitetin në Graz | Përmbledhja e rekomandimeve

Nëntor 5, 2018/0/0/

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Graz të Austrisë nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtimin e diasporës. Ky bashkëbisedim u organizua si pjesë e projektit ​Angazhimi i Diasporës për Zhvillimin e Politikave​. Qëllimi gjithëpërfshirës i këtij projekti është që të lehtësojë kontributin e Diasporës në Kosovë gjatë […]

Raportet

Diskutim me komunitetin në Cyrih | Përmbledhja e rekomandimeve

Nëntor 5, 2018/0/0/

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Cyrih të Zvicrës nga Germin, organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtimin e diasporës. Diskutimi u organizua si pjesë e projektit ​Angazhimi i Diasporës për Zhvillimin e Politikave.​ Qëllimi gjithëpërfshirës i këtij projekti është që të lehtësojë kontributin e Diasporës në Kosovë gjatë procesit të […]

Raportet

Diskutim me komunitetin në Mynih | Përmbledhja e rekomandimeve

Nëntor 5, 2018/0/0/

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Mynih të Gjermanisë nga Germin, organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtime rreth diasporës. Ky takimi ishte pjesë e projektit ​Angazhimi i Diasporës për Zhvillimin e Politikave​. Qëllimi gjithëpërfshirës i këtij projekti është që të lehtësojë kontributin e Diasporës në Kosovë gjatë procesit të hartimit […]

Raportet

Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit

Korrik 2, 2018/0/0/

Rekomandime rreth Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit, dërguar z.Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diasporën, Republika e Shqipërisë. Vendimet e miratuara së fundmi nga Parlamenti i Republikës së Shqipërisë lidhur me zgjedhjen e përfaqësueseve të Këshillit Koordinues të Diasporës dhe mbi kriteret e mënyrën e ndarjessë çmimit “Ambasador i Kombit”, ishin arsyet […]

Raportet

Politikat investuese | Akademia e shkencave të të rinjve

Maj 17, 2018/0/0/

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17 – 20 MAJ 2018 Themelimi i Akademisë së Shkencave të të rinjve VIZIONI Duke marr parasysh numrin e madh të profesionistëve shqiptarë që jetojnë jashtë vendlindjes por edhe atyre profesionistëve që kthehen në vendlindje për të jetuar e punuar pas një periudhe të gjatë përvoje e […]

Raportet

Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën Shqiptare

Maj 17, 2018/0/0/

PROMOVIMI I SHKËMBIMIT PROFESIONAL ME DIASPORËN SHQIPTARE 17-20 MAJ 2018 Nxitja e shkëmbimit profesional VIZIONI Vizioni ynë është të nxisim kontributin pozitiv të diasporës shqiptare në zhvillimin politik, shoqëror dhe ekonomik të vendeve amë. OBJEKTIVAT Rikthimi i besimit dhe lidhjes në mes të Diasporës shqiptare dhe vendit të tyre amë, si dhe promovimin e vlerave […]

Raportet

Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë

Maj 17, 2018/0/0/

PLANI I VEPRIMIT PËR PROMOVIMIN E PROJEKTEVE TË DIASPORËS NË ATDHE MAJ 17-20, 2018 Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë VIZIONI Vizion ynë i punës është që të promovojë projekte të diasporës lokale në qytete dhe rajone të përzgjedhura në vendet amë , në mënyrë që të krijohet […]

Raportet

Politikat Ekonomike për Investim të Diasporës

Maj 17, 2018/0/0/

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17-20 MAJ 2018 Projekt Propozim: Hapja e Zyrave për Investime dhe Tregti në Kryeqendrat Botërore   VIZIONI Vizioni ynë është që përmes këtyre zyrave të nxisim edhe më shumë ardhjen e investitorëve tone shqiptarë dhe investitorëve të tjerë ndërkombëtar dhe njëkohësisht rritjen e eksporteve drejt këtyre vendeve. […]

Raportet

E drejta e Votës për Diasporën dhe Përfaqësimi në Kuvend

Maj 17, 2018/0/0/

PLANI I VEPRIMIT MAJ 17-20, 2018 Vota e Diasporës dhe Përfaqësimi në Kuvend  VIZIONI Të arrihet pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet nacionale dhe lokale në vendet e origjinës dhe të arrihet përfaqësimi i diasporës duke pasqyruar në mënyrë proporcionale numrin real të diasporës në kuvendet e vendeve të origjinës. OBJEKTIVAT Të propozojmë dhe krijojmë mekanizma […]

Raportet
12
SQ
EN SQ