STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Category: Video

Home / Shkrimet / Video

Ne jemi shqiptarët Global: Të transformojmë të ardhmen

Nëntor 19, 2018/0/1/

Mark Kosmo: "Ne, shqiptaret nuk jemi veçse të ndërlidhur, ne jemi një popull i tej-ndërlidhur"people”. Mark Kosmo, shqiptaro-amerikani që ka mbajtur fjalimin e tij në TEDx Tirana, më 15 shtator 2018. Fjalimi i tij inspirues ishte për komunitetin shqiptarë dhe si duhet të lidhemi së bashku për të qenë agjentë të ndryshimeve në vendin amë. Kur isha [...]

Kulturë, Edukim, Mendime, Video

Kingsley Aikins për Konferencën "Diaspora Flet"

Lidhja, Angazhimi, Bashkëpunimi, Avokimi

Tetor 26, 2014/0/0/

Krijimi i një hapësire në të cilën anëtarët e diasporës dhe grupet e interesit do të kenë mundësinë të lidhen dhe të angazhohen drejtpërdrejt me institucionet publike, të bashkëpunojnë dhe avokojnë për të drejtat e tyre ekonomike, shoqërore dhe politike. Për të ndarë përvojat më të mira për angazhimin e Diasporës, i ftuar special Z.Kingsley Aikins, nga organizata "Diaspora Matters", Irlandë.

Video
SQ
EN SQ