fbpx
Nëntor 15, 2023

GERMIN me rrugë të re për ta lehtësuar angazhimin e drejtpërdrejtë të profesionistëve të diasporës në proceset e politikëbërjes.

Nga Bublina Peni-61 Shikime-Asnjë koment

Kemi kënaqësinë ta lajmërojmë se një ndër projektet për të cilin kemi filluar zbatimin rishtazi është 'Angazhimi i Diasporës për Avancimin e Politikbërjes në Kosovë'.

Qëllimi parësor i këtij projekti 16 muajsh është përmirësimi i proceseve politikë-bërëse në Kosovë, përmes optimizimit të kontributeve të diasporës.

The two main objectives through which GERMIN aims to achieve this goal are:

 • Mbështetja për avancimin e zërit të diasporës
 • Përdorimi i aftësive dhe njohurive për zhvillimin e politikave

Ky projekt do të zgjasë deri në dhjetor të vitit 2024 dhe në kuadër të tij do të përfshihen aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, siç janë:

 • Analiza e nevojave të diasporës dhe identifikimi i problemeve;
 • Diskutimet publike në komunitetet e diasporës;
 • Krijimi i Grupit Këshillues të Diasporës;
 • Takime virtuale dhe diskutime tematike;
 • Përgatitja e politikave të shkurtra tematike
 • Angazhimi i profesionistëve të diasporës;
 • Takime avokuese me institucionet përgjegjëse;
 • Krijimi i një mekanizmi mbikëqyrës;
 • Zhvillimi i një Kampanje Informative në mënyrë virtuale;
 • Konferenca përmbyllëse.

Ky projekt zbatohet nga GERMIN me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkët në Ballkanin Perëndimor” të zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në bashkëpunim me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM),dhe Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA). Përmbajtja e këtij postimi është përgjegjësi vetëm e GERMIN si zbatues i projektit dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Ministrisë së Punëve të Jashtme Norvegjeze (NMFA).