STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Raportet

Home / Raportet / Raportet
Raport: 700 për 700: Ndihmo Familjet në Nevojë në Kamenicë
Korrik 2, 2020 /0 /0/More

Fushata ‘700 për 700: Ndihmo Familjet në Nevojë në Kamenicë’ u organizua për t’i dalë në ndihmë familjeve në nevojë urgjente për furnizime ushqimore dhe higjienike në Komunën e...

GERMIN / Raportet
Komentimi i Projektligjit për Diasporën
Qershor 24, 2019 /0 /0/More

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek...

GERMIN / Analiza të politikave
Diskutim me komunitetin në Graz | Përmbledhja e rekomandimeve
Nëntor 5, 2018 /0 /0/More

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Graz të Austrisë nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtimin e diasporës. Ky bashkëbisedim u organizua...

GERMIN / Raportet
Diskutim me komunitetin në Cyrih | Përmbledhja e rekomandimeve
Nëntor 5, 2018 /0 /0/More

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Cyrih të Zvicrës nga Germin, organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtimin e diasporës. Diskutimi u organizua si pjesë...

GERMIN / Raportet
Diskutim me komunitetin në Mynih | Përmbledhja e rekomandimeve
Nëntor 5, 2018 /0 /0/More

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Mynih të Gjermanisë nga Germin, organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtime rreth diasporës. Ky takimi ishte pjesë e...

GERMIN / Raportet
Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit
Korrik 2, 2018 /0 /0/More

Rekomandime rreth Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit, dërguar z.Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diasporën, Republika e Shqipërisë. Vendimet e miratuara së fundmi nga Parlamenti i...

GERMIN / Raportet
Politikat investuese | Akademia e shkencave të të rinjve
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17 – 20 MAJ 2018 Themelimi i Akademisë së Shkencave të të rinjve VIZIONI Duke marr parasysh numrin e madh të...

GERMIN / Raportet
Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën Shqiptare
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PROMOVIMI I SHKËMBIMIT PROFESIONAL ME DIASPORËN SHQIPTARE 17-20 MAJ 2018 Nxitja e shkëmbimit profesional VIZIONI Vizioni ynë është të nxisim kontributin pozitiv të diasporës shqiptare në zhvillimin politik, shoqëror...

GERMIN / Raportet
Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT PËR PROMOVIMIN E PROJEKTEVE TË DIASPORËS NË ATDHE MAJ 17-20, 2018 Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë VIZIONI Vizion...

GERMIN / Raportet
Politikat Ekonomike për Investim të Diasporës
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17-20 MAJ 2018 Projekt Propozim: Hapja e Zyrave për Investime dhe Tregti në Kryeqendrat Botërore VIZIONI Vizioni ynë është që...

GERMIN / Raportet
E drejta e Votës për Diasporën dhe Përfaqësimi në Kuvend
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT MAJ 17-20, 2018 Vota e Diasporës dhe Përfaqësimi në Kuvend  VIZIONI Të arrihet pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet nacionale dhe lokale në vendet e origjinës dhe...

GERMIN / Raportet
Organizata jo-qeveritare dhe Filantropia Shqiptare
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT PËR FILANTROPINË E DIASPORËS MAJ 17-20, 2018 Krijimi i një Fondacioni Global Shqiptar QËLLIMI Qëllimi i këtij komponenti të Planit të Veprimit nga Germin është themelimi...

GERMIN / Raportet
Korniza ligjore dhe institucionale për përfshirjen e Diasporës
Maj 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT TË FORCIMIT INSTITUCIONAL MAJ 17-20, 2018 Krijimi i Këshillit të Diasporës Globale Shqiptare OBJEKTIVA Qëllimi i këtij komponenti të Planit të Veprimit të Germin-it është krijimi...

GERMIN / Raportet
Marrëveshja për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës
Shkurt 16, 2018 /0 /0/More

Rekomandimet rreth Marrëveshjes për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës, dërguar  Skender Reçicës, Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Republika e Kosovës. Më 18 dhjetor 2017, organizata jo-qeveritare...

GERMIN / Raportet / Marrëveshja për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës
E drejta e mësimit plotësues së gjuhës amëtare në Diasporë
Dhjetor 21, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet rreth Mësimit Plotësues, dërguar Avdyl Lipovecit, Ministria e Diasporës, Departamenti për Ruajtjen dhe Kultivimin e Arsimit dhe Kulturës në Diasporë Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Diasporë vlerësohet si...

GERMIN / Raportet
Rekomandime nga mërgata për Projektligjin e Diasporës
Nëntor 24, 2017 /0 /0/More

Rekomandime të përmbledhura nga pjesëtarët nga Diaspora dërguar z.Behar Isma Ushtrues detyre si drejtor në departamentin Ligjor Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Organizata jo-qeveritare Germin ka përpiluar...

GERMIN / Raportet
Projektligji për Diasporën: Çfarë sjellë?
Tetor 30, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet rreth Projektligjit për Diasporën, dërguar z.Dardan Gashit, Ministër i Diasporës në Republikën e Kosovës. Më 14 tetor 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar...

GERMIN / Raportet / Germin
Sigurimi Kufitar për mërgimtarët: Pse?
Gusht 25, 2017 /0 /0/More

Rekomandime për Kartonin e Gjelbër, dërguar Byros së Sigurimeve Kufitare dhe z.Rrahim Pacolli. Më 30 qershor 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të...

GERMIN / Raportet
Vota e Diasporës
Maj 26, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet për Votën nga Diaspora gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2017, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Qendror Zgjedhor. Më 17 maj 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të...

GERMIN / Raportet
Zgjedhjet në Kosovë dhe Pjesëmarrja e Diasporës
Prill 18, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet për Votim Jashtë Vendit për zgjedhjet lokale, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Zgjedhor në Kosovë.  Më 30 mars 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu...

GERMIN / Raportet / Germin
SQ
EN SQ