STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

ANKESË drejtuar PZAP: Për shkeljen e së drejtës së votës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit

October 18, 2019/0/0
Home / Blog / News / ANKESË drejtuar PZAP: Për shkeljen e së drejtës së votës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit

GERMIN pas ankesës drejtuar Avokatit të Popullit për  Komisionin Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), të cilët i kanë kualifikuar si të papranueshme 4,639 pako me fletëvotime që kanë ardhur përmes postës në adresë të KQZ-së pas datës 5 tetor 2019, ka përcjellur edhe një ankesë tek organi i pavarur për Ankesa dhe Parashtresa – PZAZP.

“Prandaj, kërkojmë nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, që sipas mandatit që ia jep Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithshme, neni 115.1, të ndërmarrë veprime konkrete dhe hapat e nevojshëm ligjorë për trajtimin dhe zgjidhjen e kësaj çështjeje”. 

Ankesën mund ta lexoni KËTU. 

Navigation
EN
SQ EN