fbpx
Juli 2, 2020

Raport: 700 për 700: Ndihmo Familjet në Nevojë në Kamenicë

By Germin-23001 Views-No Comment

Fushata ‘700 për 700: Ndihmo Familjet në Nevojë në Kamenicë’ u organizua për t’i dalë në ndihmë familjeve në nevojë urgjente për furnizime ushqimore dhe higjienike në Komunën e Kamenicës gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Fushata pati për bazë këto qëllime:

  • Ngritjen e fondeve nga Diaspora dhe vendi për të blerë furnizimet e nevojshme;
  • Shpërndarjen e pakove esenciale ushqimore dhe higjienike te familjet në nevojë;
  • Mbështetjen e prodhuesëve vendorë;

Mbi 700 familje në Kamenicë u identifikuan me nevojë urgjente për furnizime me ushqime për shkak të gjendjes së rëndë të krijuar në këtë periudhë të pandemisë globale COVID-19. Me këtë rast, platforma “Invest in Kamenica”, së bashku me Fondacionin Global Shqiptar dhe mbështetjen e organizatës GERMIN dhe Komunës së Kamenicës, lansuan fushatën për ngritje të fondeve për t’i siguruar pakot ushqimore esenciale per muajin e ardhshëm, për këto familje në nevojë.

REZULTATI E FUSHATËS
Fushata ngriti fonde online përmes platform

Fushata u organizua në bashkpunim me Fondacionin Global Shqiptar, Komunën e Kamenicës, Platformën Invest in Kamenica, si dhe Klubin e Prodhuesëve të Kosovës. Për informata shtesë, kontaktoni: [email protected], ose përmes telefonit në +383 (0) 49 542 525.

PAMJE NGA FUSHATA

MEDIAT PËR FUSHATËN
● https://tvkamenica.com/arrijne-400-pakot-e-para-per-familjet-ne-nevoje-vazhdon-akomafushata-700per700/
● http://investinkamenica.com/portfolio/700-per-700-kampanje-per-ngritjen-e-fondeve-perfamiljet-ne-nevoje-ne-kamenice/
● https://kk.rks-gov.net/kamenice/news/filloi-fushata-700-per-700-per-te-ndihmuar-familjetne-nevoje-ne-kamenice-gjate-periudhes-se-pandemise-covid-19/
● https://telegrafi.com/filloi-fushata-700-per-700-ne-ndihme-te-familjeve-ne-nevoje-nekamenice-gjate-periudhes-se-pandemise-covid-19/