STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Lidhja e (pa)kushtëzuar me vendin e origjinës

June 13, 2019/0/0
Home / Blog / Infographics / Lidhja e (pa)kushtëzuar me vendin e origjinës

Germin gjatë muajit tetor 2018, ka mbajtur grupe fokus dhe diskutime të hapura në Koln, Düsseldorf, Shtutgart dhe Frankfurt, si dhe për të kryer intervista individuale me palët e interesit kryesorë të diasporës në Gjermani dhe Kosovë Germin u financua nga GIZ. Përmes mbledhjes së këtyre të dhënave, Germin kishte për qëllim përfshirjen e sa më shumë anëtarëve të diasporës në procesin e identifikimit të shqetësimeve kryesore të komuniteteve të diasporës në Gjermani. Në të njëjtën kohë, duke sjellë njerëz, grupet e fokusit dhe forumet e diskutimit ndihmuan në ndërtimin e një rrjeti mbështetës mbi të cilin mund të mbështeten anëtarët e diasporës.

 

Navigation
EN
SQ EN