STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Shkolla e Parë Rajonale “Diaspora për Zhvillimin Lokal”

December 17, 2019/0/0
Home / Blog / News / Shkolla e Parë Rajonale “Diaspora për Zhvillimin Lokal”

Western Balkans Migration Network së bashku me Germin organizuan Shkollën e Parë Rajonale “Diaspora për Zhvillimin Lokal”, në Qendrën e Konferencave ENVOY në Beograd të Serbisë.

Shkolla “Diaspora për Zhvillimin Lokal” arriti që me datat 10, 11 dhjetor të mbledhë studiues, praktikues dhe politikbërës që trajtojnë temat e migrimit dhe diasporës nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Programi i shkollës ishte një kombinim i ligjeratave, punëtorive, si dhe praktikave më të mira drejt angazhimit të diasporës në të cilin potenciali i diasporës mund të përkthehet në rezultate konkrete.

Temat e trajtuara në këtë shkollë përfshinin: migracioni dhe zhvillimi; remitancat; migrimi dhe nd ryshimet institucionale; migrimi dhe ndryshimet demografike; qarkullimi i trurit (ikja / fitimi i trurit); tregu i punës dhe “kriza e refugjatëve”.

Pjesëmarrja e përfaqësuesve nga Kosova dhe Shqipëria në këtë shkollë u mundësua nga DIMAK KosovoGIZ Kosovo dhe GIZ Albania.

 

Navigation
EN
SQ EN