STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

ANKESË drejtuar PZAP: Për shkeljen e së drejtës së votës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit

Tetor 18, 2019/0/0
Home / Shkrimet / LAJME / ANKESË drejtuar PZAP: Për shkeljen e së drejtës së votës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit

GERMIN pas ankesës drejtuar Avokatit të Popullit për  Komisionin Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), të cilët i kanë kualifikuar si të papranueshme 4,639 pako me fletëvotime që kanë ardhur përmes postës në adresë të KQZ-së pas datës 5 tetor 2019, ka përcjellur edhe një ankesë tek organi i pavarur për Ankesa dhe Parashtresa – PZAZP.

“Prandaj, kërkojmë nga Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, që sipas mandatit që ia jep Ligji mbi Zgjedhjet e Përgjithshme, neni 115.1, të ndërmarrë veprime konkrete dhe hapat e nevojshëm ligjorë për trajtimin dhe zgjidhjen e kësaj çështjeje”. 

Ankesën mund ta lexoni KËTU. 

Navigation
SQ
EN SQ