fbpx
Nëntor 30, 2022

Shtyhet Afati (SHPREHJE INTERESI): PËR BLERJE TË PAJISJEVE

Nga Germin-109 Shikime-Asnjë koment

*Afati për aplikim është shtyrë deri më 2 dhejtor 2022

Project title: “Municipal Action for Reintegration and Diaspora” – MARDI Project

1. Përshkrimi i projektitNë mars të 2022-ës, GERMIN-i, nënshkroi një marrëveshje me Caritas-in Zviceran në Kosovë në kuadër të projektit MARDI (Municipal Action for Reintegration and Diaspora). Duke filluar nga marsi, GERMIN ështëduke e implementuar "Using the Knowledge and Financial Capital of the Diaspora to Imact on the Economic Development of Kosovo Municipalities" - komponentë e projektit MARDI. Projekti MARDI do të implementohet përgjatë tre viteve në Kosovë. Projekti gjithashtu ka edhe dy komonentë të tjerë: Capacity Building for Municipalities and Supporting the Needs of Migrants and their Integration in the country. Objektviti kryesor i projektit është shfrytëzimi i njohurive të kapitalit financiar të diasporës, për të nxitur ndryshimet dhe zhvillimin ekonomik në komunat e Kosovës. Deri në fund të projektit, rezultatet e pritshme përfshijnë promovimin e bizneseve kosovare jashtë vendit me fokus të vecantë në komunitetin e diasporës, gjenerimin e investimeve nga diaspora, përmes projekteve konkurruese të investimeve, mbështetjen e aktiviteteve të binjakëzimit ndërmjet komunave të Kosovës dhe komunave të BE-së dhe lehtësimin e dialogut ndërmes diasporës dhe institucioneve të Kosovës.

Përmes aktivitetit të binjakëzimit të qyteteve në kuadër të projektit MARDI, Germin, synon të lidhë komunat e Kosovës për shkëmbim dhe zhvillim të njohurive në lidhje me migrimin, menaxhimin e integrimit dhe zhvillimin ekonomik lokal. E tillë sic është Qendra për Edukim Kreativ “Fellbach Hous” në Komunën e Suharekës, donacion i Komunës Fellbach në Gjermani. Qendra për Edukim Kreativ “Fellbach Hous” është një institucion arsimor për të rinjtë, me qëllim edukimin e brezave të rinj, zhvillimin e artit dhe kulturës dhe promovimin e kauzave të mira në komunë. Programi arsimor përshin kurse të gjuhës gjermane, angleze, frënge, kurse muzike (kitarë, piano, bateri dhe këndim solo), kurse kërcimi, të artit figurativ dhe të aplikuar si dhe kruse teatrore. Për të mbështetur zhvillimin e aftësive të animacionit për të rinjtë, projekti MARDI gjithashtu po financon blerjen e pajisjeve teknike të nevojshme për të ofruar kurse të animacionit. Më poshtë janë specifikat teknike për pajisjet që planifikohen të blihen 

2. Kërkesat/Specifikat teknike: 

Pajisjet e nevojshme
ArtikujSpecifikimi/Konfigurimi TeknikSasia
1
Kompjuter  
 Minimal Hardware RequirementGraphics: RTX 3080 Processor: Intel Core i7-12700K Ram Memory: 32GB DDR4 3200Mhz Primary Memory: 1TB (NVMe) M.2 Motherboard: MSI PRO DDR4 (Power Supply 800W) Display (4K / 2x2K, min 75Hz)   
3*
2Kompjuter Optimal Hardware Requirement Graphics: RTX 3090 X2 Processor: Intel Core i7-12700K Ram Memory: 64GB DDR4 3200Mhz Primary Memory: 4TB (NVMe) M.2 Motherboard: MSI PRO DDR4 (Power Supply 1200W) Display (4K / 2x2K min 75Hz) Software Requirement Maxon Redshift & Maxon C4D training license (optimal MAXON ONE All Our Products in One Bundle EUR 112.64/mo)  
1*

* Sasia e artikujve mund të zvogëlohet ose rritet në bazë të fondeve. 

Kriteret 

  • Oferta teknike (40%), e cila përfshin: 
  • Cilësia e pajisjeve të TI-së (përputhja me kërkesat e specifikat teknike (siç tregohet në seksionin 2);
  •  Kohëzgjatja e garancisë; 
  • Oferta financiare (60%)

4. Dokumentet e tenderit: 

  • Kopje e certifikates se regjistrimit
  • Oferta financiare e bazuar në specifikat teknike të listuara më sipër së bashku me çmimin për njësi
    • Pa TVSH
  • Informacion i detajuar i pajisjes, duke përfshirë periudhën e garancisë
  • Vërtetim se nuk ka detyrim nga Administrata Tatimore e Kosovës; 

Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen në GERMIN në mënyrë elektronike në [email protected]  me subjketin: MARDI_Tender Notice_Equipment Purchase

Data e fundit për aplikim është 2 dhejtor 2022!