fbpx

GERMIN dhe Fondacioni Global Shqiptar po punojnë së bashku për të krijuar "Ekipin e Përgjigjes Globale Shqiptare të Shëndetit COVID-19" - një rrjet bashkëpunues i shqiptarëve që punojnë në kujdesin shëndetësor, shëndetin publik dhe kërkimin dhe të përfshirë në luftën kundër COVID në të gjitha cepat e botë.  

Rrjeti i Ekipit të Reagimit të Shqiptarëve Global COVID-19 që do të sigurojë një mundësi konkrete për forcimin e reagimit së përbashkët COVID dhe do të kontribuojë në përpjekjet e vazhdueshme të përgjigjes të drejtuara nga Ministritë e Shëndetësisë të Shqipërisë dhe Kosovës.

Qëllimet:

  • Krijimi i një Rrjeti Global të Profesionistëve Shqiptar të Shëndetësisë, Profesionistëve të Shëndetit Publik, Studiuesve dhe të tjerëve që punojnë në sektorin e kujdesit shëndetësor i cili mund të zhvillojë dhe të kontribuojë ide për rekomandime të politikave dhe masave për të adresuar shpërthimin e COVID-19 në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë Veriore
  • Zhvilloni marrëdhënie bashkëpunimi midis Profesionistëve të Diasporës Shqiptare dhe organizatave publike, private, jofitimprurëse dhe ndërkombëtare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë Veriore.

Aktivitetet:

  • Organizimi i takimeve në internet dhe paneleve të diskutimeve, ku Profesionistët e Shëndetit dhe Shëndetit Publik Shqiptar, Studiuesit dhe të tjerët që punojnë në sektorin e kujdesit shëndetësor mund të bashkohen për të diskutuar çështje në lidhje me përgjigjen e COVID-19.
  • Zhvillimi një platforme të moderuar në internet për të siguruar burime për përgjigje ndaj pandemisë COVID-19 dhe për të shkëmbyer informacione dhe përvoja nga e gjithë bota për të ndihmuar në zhvillimin e kapaciteteve dhe vlerësimin kritik të politikave dhe ndërhyrjeve në vendet tona amë.
  • Përgatitja e një dokument pozicioni mbi reagimin pandemik në Kosovë dhe Shqipëri duke marrë parasysh provat e fundit dhe faktorët kontekstualë.