STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Rekomandime nga mërgata për Projektligjin e Diasporës

Nëntor 24, 2017/0/0
Home / Shkrimet / Raportet / Rekomandime nga mërgata për Projektligjin e Diasporës

Rekomandime të përmbledhura nga pjesëtarët nga Diaspora dërguar z.Behar Isma Ushtrues detyre si drejtor në departamentin Ligjor Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike.

 

Organizata jo-qeveritare Germin ka përpiluar këtë dokument me kritikat dhe komentet për ndryshime në Projektligjin për Diasporën.

Ligji aktual për diasporën, i miratuar në vitin 2012 që ka për qëllim të ruaj dhe të kultivojë identitetin gjuhësor, kulturor dhe arsimor të diasporës, pritet që në përbërjen e saj të ketë ndryshime përmbajtësore. Për dallim nga projektligji i kaluar, në këtë projektligj presim nga ana juaj që të punohet më shumë, dhe se për ndryshimet në draftligjin për Diasporën të merren për bazë sugjerimet dhe vërejtjet të cilat vijnë nga mërgata shqiptare në diasporë, si shqetësime të cilat ata preken direkt edhe nga rregullimi ligjor të cilin do ta ofrojë ky projektligji.

Për të lexuar rekomandimet e plota, ju lutem klikoni KËTU . 

 

Navigation
SQ
EN SQ