fbpx

Donikë Kastrati

zyrtare ligjore
Kaltrina Kusari
Analizë Politikash
Burbuqe Muhadri
menaxhere e financave
Selvije Kurti
Program Associate
Floride Kuqaj
Asistente e Programit
Shpetim Shujaku
zyrtar projektesh