fbpx

Sihana Bejtullahu

bashkë-drejtorë ekzekutiv

Sihana Bejtullahu ka një përvojë prej më shumë se 8 vitesh duke punuar në pozicione drejtuese në Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), ajo është e specializuar në kryerjen e të gjitha aspekteve të një projekti, nga konceptimi te ekzekutimi dhe reagimet, gjë që i kanë dhënë asaj një reputacion të shkëlqyeshëm në këtë fushë . Ajo mban një Master në Psikologji dhe Këshillim Shkollor në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Filozofik.
Bejtullahu ka qenë e përfshirë drejtpërdrejt në programet që mbështesin sistemet e arsimit dhe inovacionit brenda të rinjve në më shumë se 24 komuna të Kosovës duke shndërruar idetë me dizajnin social në projekte konkrete.
Bejtullahu është gjithashtu aktive në grupe të ndryshme aktivistësh që avokojnë për të drejtat e njeriut në veçanti për të drejtat e grave dhe grupe të tjera të margjinalizuara. Bejtullahu është bashkuar me Ekipin Germin si Drejtoresshë Programi në Nëntor 2019. Në rolin e saj, ajo nxit një mjedis të punës në ekip dhe siguron që strategjia të përcaktohet qartë ndërsa mbikëqyr performancën dhe ruan moralin e ekipit. Që nga Marsi 2020, Bordi i ri i Germin, e emëroi Sihanën si Bashkë Drejtoreshë-Ekzekutive të organizatës.

Arbnor Mjeku
Menaxher/e i/e Projekteve
Blerinë Ukshini
Menaxher/e i/e Projekteve
Naim Robelli
Menaxher/e i/e Projekteve
Donika Gashi
Zyrtare për Komunikim
Leonora  Çerreti
Menaxher/e i/e Projekteve