STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Vota e Diasporës

Maj 26, 2017/0/0
Home / Shkrimet / Raportet / Vota e Diasporës

Rekomandimet për Votën nga Diaspora gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2017, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Qendror Zgjedhor.

Më 17 maj 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës (http://www.diasporaflet.org/) ka mbajtur takimin virtual (Google Hangout) me temën Vota e Diasporës. Pjesëmarrja e diasporës në votim, si në zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale në Kosovë, po vazhdon të jetë e ulët. Marrë parasysh afatin e shkurtër dhe procedurat burokratike, të cilat janë të papërshtatshme për diasporën, organizata Germin, e cila avokon për të drejtat e diasporës, ka filluar fushatën #VotaeDiasporës2017. Në kuadër të fushatës, u organizua diskutimi virtual që kishte për qëllimin diskutimin rreth metodave për votim dhe procedurave të aplikimit për votuesit nga jashtë.

Problemet teknike, afati i shkurtër për t’u regjistruar nga jashtë si dhe mungesa e organizimittë votimit në diasporë, kanë sfiduar trefish zgjedhësit nga diaspora.

Për të lexuar rekomandimet e plota, ju lutem klikoni KËTU.

 

Navigation
SQ
EN SQ