Burbuqe Muhadri

Finance Manager

Takohuni me Burbuqen, e cila tani ka filluar punën si Menaxhere e Financave në Germin. Burbuqja ka përfunduar studimet master në drejtimin e Financave në Stuart School Of Business – Illinois Institute Of Technology.

Burbuqja ka përvoja të gjatë si financiere në sektorin privat, organizata jo-qeveritare dhe menaxhimin e burimeve njerëzore. Përparësitë e saj janë analizat industriale dhe financiare.

Burbuqja gjithashtu është praktikuese e Yogës  dhe adhuruese e aktiviteteve tjera në natyrë.

Kaltrina Kusari
Policy Analysis
Donikë Kastrati
Legal Officer
Selvije Kurti
Program Associate
Floride Kuqaj
Program Assistant
Shpetim Shujaku
Project Officer