STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Vota e Diasporës

May 26, 2017/0/0
Home / Blog / Reports / Vota e Diasporës

Rekomandimet për Votën nga Diaspora gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2017, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Qendror Zgjedhor.

Më 17 maj 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës (http://www.diasporaflet.org/) ka mbajtur takimin virtual (Google Hangout) me temën Vota e Diasporës. Pjesëmarrja e diasporës në votim, si në zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale në Kosovë, po vazhdon të jetë e ulët. Marrë parasysh afatin e shkurtër dhe procedurat burokratike, të cilat janë të papërshtatshme për diasporën, organizata Germin, e cila avokon për të drejtat e diasporës, ka filluar fushatën #VotaeDiasporës2017. Në kuadër të fushatës, u organizua diskutimi virtual që kishte për qëllimin diskutimin rreth metodave për votim dhe procedurave të aplikimit për votuesit nga jashtë.

Problemet teknike, afati i shkurtër për t’u regjistruar nga jashtë si dhe mungesa e organizimittë votimit në diasporë, kanë sfiduar trefish zgjedhësit nga diaspora.

Për të lexuar rekomandimet e plota, ju lutem klikoni KËTU.

 

Navigation
EN
SQ EN