STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

ANKESË: Për shkeljen e së drejtës së votës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit

October 17, 2019/0/0
Home / Blog / News / ANKESË: Për shkeljen e së drejtës së votës ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që jetojnë jashtë vendit

Për shkak të papranimit të 4639 pakove me fletëvotime nga diaspora nga ana e Komisionit Qendror Zgjedhor, organizata GERMIN ka përcjellur sot një ankesë tek Insitutcioni i Avokatit të Popullit. Përmes shkresës zyrtare, GERMIN përveç kërkesës për një opinion, i ka bërë poashtu thirrje këtij institucioni për të ndërmarrë hapat e nevojshëm ligjorë për trajtimin dhe zgjidhjen e kësaj çështjeje.  GERMIN konsideron që jo-pranueshmëria e 4,639 pakove me fletëvotime që kanë ardhur përmes postës në adresë të KQZ-së pas datës 5 tetor 2019, përbën cenim të të drejtave zgjedhore për qytetarët jashtë vendit.

Ankesën e plotë mund ta lexoni KËTU. 

Navigation
EN
SQ EN