STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Diaspora Beyond Remittances – Përtej remitancave

August 13, 2019/0/0
Home / Blog / News / Diaspora Beyond Remittances – Përtej remitancave

Më 9 gusht 2019, organizuam panelin e diskutimit “Diaspora përtej remitancave”, ngjarje e cila u mbajt në kuadër të Festivalit të Filmit të Shkurtër dhe Dokumentar @Dokufest.

Në panelin e moderuar nga Liza Gashi, drejtore në GERMIN, ishin të pranishëm Shqiptar Oseku, Fëllanza Podrimja, Vlashent Sata dhe Nikolin Kola. Ky panel trajtoi tema shumë të rëndësishme që lidhen me angazhimin e diasporës përtej aspektit financiar. Përbërja diverse e panelistëve dhe pjesëmarrësve solli një diskutim shumë përmbajtësor i cili zgjati më shumë se 2 orë në ambientin e mrekullueshëm të Hamamit Gazi Mehmet Pasha në Prizren.

Konkluzionet nga ky panel do të trajtohen me shumë seriozitet nga GERMIN dhe do të përcillen tek vendimmarrësit relevant, me qëllim të krijimit të hapësirave të reja për përfshirjen potencialit të diasporës në vendimmarrje dhe zhvillimet socio-kulturore në vendet amë.

Falenderojmë Fondacionin Global Shqiptar për mbështetjen.

“Ndryshimi nuk duhet të ndodhë përshkak të mungesës së mundësive. Remitancat i kanë ndërprerë ndryshimet e dhunshme, të cilat kanë tregu që nuk janë të mira për këtë vend. Unë nuk besoj shumë në dashuri sakrificash sepse janë të mundishme, dhe mënyra më e mirë për të ndihmuar dy palët (Diasporën dhe vendin amë) është duke e ndihmuar së pari vetveten”.Shqiptar Oseku

“Në momentin që jemi në Diasporë është e pamundur pa qenë qenie politike. Remitancat për momentin përbëjnë një paqe sociale në Kosove – por unë jam për me diskutu mënyrën se si duhet të kanalizohen. Është nevoja që ky diskurs të kalojë nga familja në shoqëri”. – Fëllanza Podrimja

“Nevoja për ta kthyer veriun e Shqipërisë në një destinacion kulturor dhe turistik, vendosëm të organizojmë së bashku me miqtë tjerë ZA FEST. Nga organizimi i këtij festivali kam kuptu që perveç se me u anku ka edhe një mënyrë tjetër: mos me u anku”. Ndonjëherë them, kur është ky debati NE (Diaspora) & ATA (banorët e vendeve amë), më zor e kanë ATA sepse NE që kemi ik, sepse me ik ka qenë zgjidhja ma e lehtë ”. – Vlashent Sata

“Kur je jashtë nuk ke qare pa e dashtë vendin. Por kur kthehesh, fillon të ankohesh. Prandaj kemi themeluar fondacionin RRNO. RRNO është krijuar për të thyer status quon dhe një përceptim të gabuar se çfarë është kuzhina. Diaspora ka shumë potencial, dhe jo domosdoshmërisht njohuritë e saj mund t’i bëjë vetëm duke u kthyer në Shqipëri. Diaspora vlen edhe aty ku është dhe ne duhet të gjejmë një puqje të interesiit për me u lidh me vendin”. Nikolin Kola

***

August 9, 2019 we organized the discussion panel “Diaspora Beyond Remittances”, an event held within framework of the International Documentary and Short Film Festival @Dokufest.

This panel addressed some very important topics related to diaspora engagement beyond the financial aspect. The diverse composition of the panelists and participants brought a very meaningful discussion that lasted more than 2 hours in the magnificent environment of Gazi Mehmet Pasha Hamam in Prizren.

The conclusions of this panel will be seriously taken by GERMIN and forwarded to relevant stakeholders, with the aim of creating new opportunities for diaspora engagement in decision-making and socio-cultural developments in our home countries.

We thank the Global Albanian Foundation for the support.

Foto: Tuğhan Anıt & Elona Beqiraj

Navigation
EN
SQ EN