August 28, 2019

Meet our Interns!

By Germin-99 Views-No Comment

MEET OUR NEW INTERNS | NJOFTOHUNI ME PRAKTIKANTËT E RINJ 

Blondrit Demiri aktualisht është duke ndjekur studimet baçelor në Shkencat Politike në Universitetin Philipps në Marburg të Gjermanisë.

Pasionin për historinë shqiptare dhe atë ballkanike e zbuloi gjatë semestrit të dytë të studimeve. Pasionin e tij për historinë mundohet t’a ndërlidhë edhe me studimet e tij duke i paraqitur në shkrime për seminare të ndryshme. Kryesisht, fokusi i tij kryesor është shteti i Kosovës dhe shtetndërtimi pas luftës. Interesat e tij janë ende duke u rritur dhe kështu ai gjithmonë është i hapur për mundësi të reja, ku një prej këtyre interesave të tij është edhe diaspora shqiptare.

***

Blondrit Demiri is a student of political science at the Philipps-University of Marburg in Germany.

He found a passion for the Albanian history and the Balkan history in his second Semester and tries to combine his passion with his studies, for example in writing papers for his seminars which are related to that topics. His interests are still spreading so he is always interested in new things, one of these new things is the Albanian Diaspora.

Elona Beqiraj aktualisht është duke ndjekur studimet baçelor në Shkencat Politike në Hanover. Edhe pse e lindur dhe e rritur në Gjermani, ajo gjithmonë kishte ëndrrën që një ditë ajo të kontribuonte në zhvillimin e mëmëdheut të saj. Interesi i saj qëndron në të mësuarin rreth mënyrave dhe mundësive se si diaspora me aftësitë dhe njohuritë e saj mund të mbështesë progresin e zhvillimit të Kosovës.

Në nëntor të 2019 ajo do të publikojë librin e saj të parë – një koleksion poemash – që kryesisht tregon përvojën e të qenit emigrant dhe jetën mes dy shteteve. Në vitin 2016, angazhimi vullnetar i Elonës u shpërblye me çmimin „Young-Women-In-Public-Affairs-Award“ („Gratë e reja në punë publike”) nga organizata Zonta në qytetin e saj Verden, ku ajo u angazhua për përfshirjen sociale të refugjatëve.

***

Elona Beqiraj is currently studying for a bachelor’s degree in Political Science in Hannover. Even though she was born and raised in Germany, she always wanted to contribute to her motherland‘s growth one day. Her interests lie in learning about the ways how the Diaspora with its skills and its know-how can support Kosovo‘s progress of development and what an extensive role it plays in it.

In November 2019 she will publish her first book – a poem collection – which mainly deals with the experience of being an immigrant and living between the two countries. In 2016 Elona’s volunteer engagement got honored with the Young-Women-In-Public-Affairs-Award (YWPA) by the Zonta organization in her hometown Verden, where she worked for the social inclusion of refugees.

Sushobhan Parida është duke ndjekur studimet master në Shkollën për Politika Publike Willy Brandt në Universitetin e Erfurtit në Gjermani. Me prejardhje nga India, ai është i specializuar në studimet e konflikteve dhe ndërtimit të paqes. 

Pas përfundimit të studimeve në Inxhinjeri Mekanike, ai u angazhua për tre vite në ekipin e Operacioneve Amazon të Indisë, para se të vendoste të zhvendoset në Gjermani. Fushat më me interes për të përfshijnë ndërtimi i paqes dhe aspektet gjinore në proceset e konflikteve dhe paqes. Ai është i interesuar të dijë më shumë rreth sfidave që paraqiten në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në këto tema, si dhe përfshirjen e metodave të ndryshme kualitative dhe kuantitative në këto studime.

***
Sushobhan Parida is a master’s student at the Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt, Germany. Hailing from India, he is currently specializing in Conflict Studies and Peacebuilding. After completing his graduation in mechanical engineering, he had a three-year stint with Amazon India’s Operations team before deciding to shift tracks and move to Germany. His areas of interest include sustainable peace-building and the gender-related aspects of conflict and peace processes. Within these fields, he is interested in the challenges involved in the collection and analysis of data, and in the employment of different qualitative and quantitative research methods in these studies.

Kreshnik Rama pëlqen që vetën e tij ta përshkruajë si kombinim i gjërave të mirave të dy botëve të ndryshme; asaj të Kosovës dhe të Suedisë. Kujtimet e tija më të hershme të Kosovës janë të lidhura ngushtë me reduktimet e rregullta të rrymës në Kosovë përgjatë muajve të verës kur ai ishte fëmijë, dhe se si rrjedhimisht e bënë atë të kuptojë rëndësinë e elektricitetit qysh në fëmijëri (psh TV, uji dhe të tjerë) andaj e konsideron si motivin e tij kryesor se pse në studimet Master ai studion Inxhinjerinë në Sistemet e energjisë së qëndrueshme.

Momentalisht Kreshniku është duke shqyrtuar mundësitë dhe bashkëpunimet e mundshme në mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm në atdhe.

***
Kreshnik Rama likes to describe himself as the best of two worlds – Kosova and Sweden. His strongest childhood memories from Kosovo are the regular power outages that would occur during the summers and which constantly reminded him how dependent life is on electricity (i.e. TV, water and more). He considers this his motivation behind pursuing his Master of Engineering from Chalmers University in Sustainable Energy Systems.

He is currently exploring possibilities and collaborations to leverage this degree in supporting the sustainable development of the motherland.