STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Organizimi i Diasporës Shqiptare në Oslo

June 13, 2019/0/0
Home / Blog / Infographics / Organizimi i Diasporës Shqiptare në Oslo

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Oslo, Norvegji në prill të vitit 2018 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën e cila nxjerr në pah temat dhe rekomandimet kryesore që dalin nga grupi i fokusit i mbajtur në Oslo.

 

Navigation
EN
SQ EN