fbpx
January 15, 2020

Pyetësori për Profesionistët nga Diaspora / Diaspora Professionals Survey

By Germin-13351 Views-No Comment

Thirrje për profesionistët e Diasporës!

A dëshironi të bëheni pjesë e hulumtimit për të shprehur perceptimet tuaja rreth migrimit qarkor dhe mundësive të angazhimit profesional në vendet e origjinës?

Atëherë, ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor(kliko këtu) i cili administrohet nga GERMIN dhe merr vetëm 10 minuta kohë për t’u përgjigjur. Përgjigjet tuaja do të mbeten plotësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij studimi. Gjetjet përfundimtare do të publikohen në një raport të detajuar, si pjesë e projektit “Angazhimi i Profesionistëve të Diasporës”. 

Nëse keni pyetje ose komente rreth këtij pyetësori, ju lutemi na kontaktoni në: [email protected] 

Faleminderit për bashkëpunimin!