STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Pyetësori për Profesionistët nga Diaspora / Diaspora Professionals Survey

January 15, 2020/0/1
Home / Blog / Uncategorized / Pyetësori për Profesionistët nga Diaspora / Diaspora Professionals Survey

Thirrje për profesionistët e Diasporës!

A dëshironi të bëheni pjesë e hulumtimit për të shprehur perceptimet tuaja rreth migrimit qarkor dhe mundësive të angazhimit profesional në vendet e origjinës?

Atëherë, ju ftojmë të plotësoni këtë pyetësor(kliko këtu) i cili administrohet nga GERMIN dhe merr vetëm 10 minuta kohë për t’u përgjigjur. Përgjigjet tuaja do të mbeten plotësisht konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij studimi. Gjetjet përfundimtare do të publikohen në një raport të detajuar, si pjesë e projektit “Angazhimi i Profesionistëve të Diasporës”. 

Nëse keni pyetje ose komente rreth këtij pyetësori, ju lutemi na kontaktoni në: [email protected] 

Faleminderit për bashkëpunimin!


Navigation
EN
SQ EN