STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Qasja jonë

Lidhja e Diasporës shqiptare me vendin amë

Home / Qasja jonë

Qasja jonë

Germin është një organizatë jo-qeveritare që përdorë teknologjinë dhe kanalet digjitale për të lidhur dhe angazhuar diasporën në zhvillimin dhe demokratizimin e vendeve të saj amë. 

Germini drejtohet dhe mbështetet nga një grup profesionistësh nga diaspora që variojnë nga fusha e politikave publike, financave, informacionit, teknologjisë, shkencave juridike, arsimit, sigurisë dhe mbrojtjes.

Etimologjia e Germin

Fjala ‘Germin’ ka origjinë latine që do të thotë 'të rritet, të përparojë'. Termi është përdorur në shumë mjedise në të gjithë sfondin e tij të pasur të konteksteve historike dhe gjuhësore, duke theksuar vazhdimisht rëndësinë që ndryshimi dhe zhvillimi kanë në avancimin e shoqërive. Duke përdorur këtë të fundit, organizata jonë synon të krijojë një themel të fortë mbi të cilin Kosova do të ndërtojë muret e saj të duhur, për përmirësimin e vendit në veçanti dhe popullin e saj në përgjithësi.

Njoftohuni me ekipin

Bashkë-krijojmë të ardhmen

Sihana Bejtullahu

Co-Executive Director

Lirim Krasniqi

Co-Executive Director

Liza Gashi

Co-Founder

Behar Xharra

Co-Founder

Shpetim Shujaku

Project Officer

Arbnor Mjeku

Project Officer

Fjolla Vukshinaj

 Koordinatore për angazhim

Lira Haxhijakupi

Koordinatore operacional

Blerina Xhemajli

Project Officer

Hana Halilaj

Koordinatore e Diplomacisë

Our Board of Directors

Angazhimi i Diasporës

Mark Kosmo
Kryetar i Bordit
Avni Mustafaj
Anëtare e Bordit
Hilmi Gashi
Anëtare e Bordit
Gaspër Sopi
Anëtare e Bordit
Anila Hyka Smørgrav
Anëtare e Bordit
Gazmend Salihi
Anëtare e Bordit
Anita Gjidoda
Anëtare e Bordit

Partnerët dhe Donatorët

ZYRET TONA

Tringë Smajli
28/48, Kati 5
Prishtinë, 10000

SQ
EN SQ