fbpx
Shkurt 26, 2021

Diaspora Flet 2020 Infographic Summary

Nga Germin-1749 Shikime-Asnjë koment

Ky raport është një përmbledhje e diskutimeve dhe punës së konferencës Diaspora Flet 2020 e cila u organizua nga GERMIN prej 19 deri me 21 nëntor 2020 në mënyrë virtuale. Në njohje të punës së përbashkët me pjesëtarët nga diaspora, GERMIN organizoi këtë konferencë punuese, me qëllim të mundësimit të një hapësire për pjesëmarrësit e diasporës që të lidhen dhe të kontribuojnë direkt, përmes diskutimeve mbi tema të ndryshme me folës shqiptarë dhe të huaj, në riformësimin e marrëdhënieve të shteteve amë karshi diasporës.