fbpx
Shkurt 7, 2022

Diaspora for Women Entrepreneurs: GERMIN’s newest collaboration with USAID Kosovo Compete

Nga Germin-1242 Shikime-Asnjë koment

Diaspora for Women Entrepreneurs është projekti më i ri i GERMIN, i cili mbështetet nga USAID Kosovo Compete Activity. Përmes këtij projekti, ne kemi për qëllim të krijojmë një lidhje mes grave që udhëheqin dhe menaxhojne biznese në Kosovë dhe profesionistëve në diasporë. Profesionistët nga diaspora do të shërbejnë si mentorë për bizneset e udhëhequra nga gratë në Kosovë, me qëllim të rritjes së kapaciteteve dhe aftësive të tyre biznesore dhe krijimin të mundësive për eksport.

Gratë në Kosovë, sidomos ato që kanë aspirata për të menaxhuar një biznes ballafaqohen me shumë sfida. Përmes këtij projekti, GERMIN, ka për qëllim që grave tu jepet mundësia që të ngritin aftësitë biznesore dhe të zgjerojnë biznesin e tyre. Ndërkohë, përtej remitancave, potenciali i diasporës në aspektin e resurseve humane është i lartë, siç është edhe gatishmëria e shumë profesionistëve për të kontribuar në Kosovë. Prandaj, GERMIN me mbështetjen e USAID Kosovo Compete Activity synon të forcojë lidhjen mes të dy grupeve: grave që udhëheqin biznese në Kosovë dhe bizneseve dhe profesionistëve të diasporës. Kjo lidhje do të bëhet me qëllim që të rriten kapacitetet biznesore të bizneseve të grave në Kosovë dhe të krijohen mundësi të reja për të depërtuar në tregje të jashtme duke shfrytëzuar kanalet dhe rrjetet e diasporës.

Një tjetër qëllim i këtij projekti është që gratë afaristë të ngritin prezencën digjitale. Të gjitha këto do të bëhen përmes programit të mentorimit, takimeve B2B, dhe një turi biznesor (roadshow) në shtetet ku është më e koncentruar diaspora jonë.

Kohori i parë i mentorshipit – dhjetor 2021 – qershor 2022

During this period, GERMIN will identify and select Kosovo women-owned businesses and diaspora-owned businesses; Conduct preparations and get-to-know each other meetings among participants; Conduct a 7-month mentorship program with 10 women-owned businesses from Kosovo (at least 20 individuals) and 10 diaspora-owned businesses; Monitor and evaluate the progress of the mentorship through different means of verification;  Identify and select businesses and stakeholders in the national, regional, and international level and send invitations; Prepare and coordinate with women-owned businesses that will showcase their products services; Conduct the first business-to-business meeting in a European country.

Takimi i parë një-me-një do të mbahet në shkurt – mars 2022. 

Një muaj më vonë, në prill-maj 2022 do të mbahet roadshou-i i parë.

Vlerësimi i mesëm do të mbahet në korrik dhe gusht 2022.

Kohori i dytë i mentorshipit – korrik 2022 deri në janar 2023

Sërish si në kohorin e parë, GERMIN gjatë kohorit të dytë të mentorshipit do të identifikojë dhe përzgjedhë bizneset e udhëhequra nga gratë dhe bizneset e diasporës; Do të përgatitë takime një-me-një me të gjithë pjesëmarrësit; Do të monitorojë programimin shtatë mujor me 10 gra afariste; Takimi i dytë i bizneseve do të mbahet në nëntor deri në dhjetor 2022; Roadshou-i i parë do të mbahet në janar 2023.

Konferenca finale – mars 2023

After the conclusion of the second mentorship cohort, GERMIN will host a final conference.  The conference will be attended by all beneficiaries, target groups, and stakeholders, with around 100 participants.