fbpx
Shkurt 6, 2021

Discussion with Albanian Diaspora in Germany: Remittances – a Footprint for Development

Nga Germin-362 Shikime-Asnjë koment

GERMIN në bashkëpunim me Bankën Botërore Shqipëri organizuan takimin virtual: Remitancat - një gjurmë për zhvillim. Kjo ngjarje mblodhi së bashku 49 pjesëmarrës në ZOOM dhe mbi 40 në Facebook Live nga anëtarët shqiptarë të diasporës gjermane dhe palët kryesore të interesit që kanë të bëjnë me dërgesat e parave në Shqipëri.

Amarildo Çekakoordinator i GERMIN për Shqipërinë, i mirëpriti të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e dërgesave të parave. “Remitancat përbëjnë mbi 10% të Prodhimit të Brendshëm Bruto në Shqipëri dhe janë një burim kryesor i të ardhurave për shumë familje. Sidoqoftë, përkundër këtyre numrave, remitancat nuk po arrijnë të kenë efektin maksimal në zhvillimin ekonomik të vendeve të tyre. "- tha Z. Ceka  

 

Edlira Dashi, specialiste e sektorit financiar në Bankën Botërore përmendi se gjatë vitit të pandemisë, rënia e dërgesave të parave për Shqipërinë ishte vetëm 6 përqind, krahasuar me vendet e botës, ku vlerësohet të jetë 14 përqind. Në terma shoqërorë, remitancat përbëjnë 1/3 e buxhetit të familjes. Për më tepër, ajo preku faktin që niveli i varësisë së Shqipërisë nga remitancat është i dyti në rajon dhe fluksi kryesor i remitencave vjen nga Greqia dhe Italia dhe kryesisht një pjesë e konsiderueshme e dërgesave të emigrantëve vijnë në mënyra joformale. 

Rozeta Kokalari – punonjëse e KPMG, një kompani audituese dhe këshilluese në Gjermani preku çështjen e transferimit të parave të diasporës në vendin e lindjes e cila bëhet manualisht dhe jo përmes një sistemi bankar. Sipas saj, kjo është për dy arsye: kostoja e lartë e transferimeve dhe mungesa e informacionit. Lidhur me çështjen e kostos së transferimeve, znj. Kokalari propozon që shteti të ndërmarrë politika të tilla si "përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat". the high cost of transfers and the lack of information. Regarding the issue of the cost of transfers, Mrs. Kokalari proposes that the state undertake policies such as “income tax exemption”.

Dr. Gresa Latifi, lektore dhe studiuese në Universitetin Teknik të Mynihut, Gjermani, propozoi krijimin e një infrastrukture institucionale e cila do të krijonte mundësi për të investuar në vend përmes fillestareve të ndryshme. Një propozim praktik, bazuar në praktikat e vendeve të tjera është emetimi i letrave me vlerë ku në këtë rast anëtarët e diasporës do të paguhen për kontributet e tyre të cilat do të shpërndahen në vendin e origjinës.

Suela Kaliakëshilltare - Ekspertët e Kthimit dhe Bashkëpunimi i Diasporës, pjesë e Programit të Migracionit dhe Diasporës Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Migration & Diaspora prezantoi audiencën gjermane shqiptare me një portal që krahason mbi 20 banka dhe ofrues të tjerë të shërbimeve financiare që ofrojnë shërbime të dërgesave në më shumë se 25 vende . Shërbimi është falas dhe i pavarur.

Fatos Cocoliekspert për çështjet ekonomike në Ministrinë e Diasporës deklaroi tre nevoja kryesore. Së pari, inkurajoni dhe shtoni transferimin e parave nga diaspora përmes kanaleve zyrtare. Së dyti, orientimi në lidhje me shpenzimin e këtyre parave në mënyrë më efektive dhe së fundmi, për të qenë në gjendje të tërheqin kursime të reja të diasporës në kanalet bankare ose investimet e vendit.

Diskutimi u përqendrua më pas tek audienca e cila ishte e angazhuar gjatë gjithë takimit në bisedë. Pyetjet nga audienca u përgjigjën nga panelistët dhe një diskutim i gjërë u bë.  

GERMIN në bashkëpunim me Bankën Botërore po organizon një seri eventesh me Diasporën Shqiptare në të gjithë botën dhe me ekspertë të sektorit financiar në Shqipëri për të diskutuar sfidat dhe mundësitë në lidhje me remitancat, si një katalizator i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik.

Eventi është zhvilluar në kontekstin e Project Greenback, përbërësi i edukimit financiar të Programit të Remitancave dhe Pagesave (RPP), financuar nga Sekretariati Zviceran i Çështjeve Ekonomike (SECO) dhe implementuar nga Banka Botërore në partneritet me Bankën e Shqipërisë.

Shkruani një koment