fbpx

ITP

Data e fillimit: Janar 2021

Data e mbarimit: Shkurt 2022

Në vitin 2020, GERMIN vazhdoi të mbështesë sektorin privat në Kosovë e këtë përmes një marrëveshje të nënshkruar me Parkun e Inovaiconit dhe Trajnimeve në Prizren (ITP). Ky partnership kishte për qëllim të rrisë vetëdijen në mes të komunitetit të diasporës, investitorëve dhe ndërmarrësve.

Përmes këtij bashkëpunimi, kemi qëllim të nxisim investimet e diasporës në sektorin privat në institucionet edukative dhe trajnimese, përmes hulumtimeve dhe aktiviteteve kreative.