fbpx
Qershor 10, 2020

Pozitë e lirë - Menaxher/e e financave të Germin

Nga Germin-2654 Shikime-Asnjë koment

Germin has an opening for a Menaxhere e financave.

Finance Manager’s responsibilities and duties: The Financial Manager will be working directly in the following activities throughout his/her tenure at GERMIN:

 1. Të zhvillojë, mirëmbajë dhe monitorojë planet e projekteve, kohën e projekteve, buxhetet dhe shpenzimet e GERMIN dhe të GAF
 2. Parashikimi i pengesave financiare nëpërmjet nevojave të OJQ-ve për menaxhim të shëndoshë financiar;
 3. Buxhetimi mujor, tremujor dhe vjetor, planifikimi i procesit, raportimi dhe krahasimi i buxhetit dhe shpenzimeve
 4. Kryen analiza të thella për të zhvilluar rekomandime dhe për të ndikuar në vendimmarrjen e menaxhimit financiar;
 5. Menaxhimi dhe koordinimi i proceseve mujore të raportimit, buxhetimit dhe parashikimit bazuar në projekte;
 6. Ofrimi i shërbimeve back-office si llogaritë e pagueshme, llogaritë e arkëtueshme dhe lista e pagave;
 7. Reconciling daily, monthly and yearly transactions; and reporting these on a monthly basis to Germin and the GAF;
 8. Identifying auditors to carry out year-end financial audits, and making sure that auditors have all of the information required for a complete audit
 9. Të kryejë detyra të tjera të caktuara nga drejtuesi i organizatës.

The Finance Manager will help to manage and oversee the finances of GERMIN and the GAF in the USA, Kosova, and Albania. The Finance Manager has to skillfully manage both organizations regarding the budget, potential bottlenecks, financial balance, and budget analyses.

For these portions of work, the employee will report to the Germin co-Executive Directorsand the chair of the Global Albanians Foundation.

Kushtet për punësim:
Minimum:

 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance or related field;
 • 3+ years of progressive experience in financial analysis roles (preferably in non-
  government and non-profit organizations);
 • Njohuri të mira të parimeve të financave dhe kontabilitetit;
 • Aftësi analitike dhe zgjidhje të problemeve;
 • Exceptional verbal and written skills in both English and Albanian
 • Competency in QuickBooks and other financial management software
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook
 • Competency in Google applications including Google Docs, Google Sheets (Google
  Queues is an advantage)
 • Knowledge of file management, and other administrative procedures
 • Ability to work full-time and on tight deadlines and
 • Ability to work independently with minimal oversight
 • Komunikues dhe me aftësi të forta ndërpersonale.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese ne email tek [email protected] më së voni deri më 10th of June 2020. Women and Men are equally encouraged to apply for this position. When sending the application, please add the subject line: FINANCE MANAGER. Please note that only applicants that are shortlisted will be notified for an
interview.