fbpx

Lenhard Hamza

Ekspert i Integruar

Lenhardi është një shkencëtar politik me një gamë të gjerë të eksperiencave. Ai është angazhuar si Ekspert i Integruar në GERMIN, program ky i Qendrës për Migrim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (CIM), e cila drejtohet bashkërisht nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ) dhe Agjencia Federale Gjermane e Punësimit.

Lenhardi ka kaluar tre vjet në Afrikën e Jugut, ku nga vitet 2019-2021, ishte emëruar nga GIZ-i si Këshilltar për Zhvillim në Njësinë për Qeverisje dhe Zhvillim në Universitetin Rhodes. Ai ka të mbaruar doktoratën në Universitetin e Vjenës në Austri. 

Në tezën e tij të doktoratës duke e përdorur Kosovën si rast studimor, ai zhvilloi një mënyrë të veçantë për të treguar përfitimet dhe rreziqet e decentralizimit, si mekanizëm për zgjidhjen e konflikteve të brendshme etnike.
Lenhard brings more than ten years of combined international academic and practical experience in governance affairs.

Sihana Bejtullahu
bashkë-drejtorë ekzekutiv
Arbnor Mjeku
Menaxher/e i/e Projekteve
Blerinë Ukshini
Menaxher/e i/e Projekteve
Naim Robelli
Menaxher/e i/e Projekteve
Donika Gashi
Zyrtare për Komunikim