fbpx

Floride Kuqaj

Asistente e Programit
Kaltrina Kusari
Analizë Politikash
Donikë Kastrati
zyrtare ligjore
Burbuqe Muhadri
menaxhere e financave
Selvije Kurti
Program Associate
Shpetim Shujaku
zyrtar projektesh