STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

URIM PËR FESTAT E FUNDVITIT DHE VITIN E RI 2020

Dhjetor 25, 2019/0/1
Home / Shkrimet / Uncategorized / URIM PËR FESTAT E FUNDVITIT DHE VITIN E RI 2020

Ekipi i Germin ju uron të gjithëve festat e fundvitit, me urimet më të mira për vitin e ri 2020. Urim i veçantë për bashkatdhetarët tanë që në kohë pushimesh kthehen në atdhe për të ngrohur ambientet tona familjare dhe shoqërore.

Urojmë që me punë dhe angazhim të sinqertë të arrijmë objektivat tona në forcimin e marrëdhënieve mes diasporës dhe vendeve amë. Viti 2019 u përcoll me zhvillime të rëndësishme në këtë drejtim, të cilat duhet të thellohen edhe më tej në vitin e ri 2020.

Duke ju dëshiruar momente të këndshme në ambientet tuaja familjare dhe shoqërore, mirëupafshim në 2020.

 

Ekipi i Germin

Navigation
SQ
EN SQ