STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: Maj 26, 2017

Home / Shkrimet / Daily Archives: Maj 26, 2017

Vota e Diasporës

Maj 26, 2017/0/0/

Rekomandimet për Votën nga Diaspora gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2017, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Qendror Zgjedhor. Më 17 maj 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës (http://www.diasporaflet.org/) ka mbajtur takimin virtual (Google Hangout) me temën Vota e Diasporës. Pjesëmarrja e diasporës në votim, si […]

Raportet
SQ
EN SQ