STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: Shkurt 16, 2018

Home / Shkrimet / Daily Archives: Shkurt 16, 2018

Marrëveshja për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës

Shkurt 16, 2018/0/0/

Rekomandimet rreth Marrëveshjes për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës, dërguar  Skender Reçicës, Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Republika e Kosovës. Më 18 dhjetor 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës (www.diasporaflet.org) ka mbajtur takimin virtual (Google Hangout) me temën Marrëveshja për Sigurimet Shoqërore […]

Raportet
SQ
EN SQ