STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

E drejta e mësimit plotësues së gjuhës amëtare në Diasporë

Dhjetor 21, 2017/0/0
Home / Shkrimet / Raportet / E drejta e mësimit plotësues së gjuhës amëtare në Diasporë

Rekomandimet rreth Mësimit Plotësues, dërguar Avdyl Lipovecit, Ministria e Diasporës, Departamenti për Ruajtjen dhe Kultivimin e Arsimit dhe Kulturës në Diasporë

Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Diasporë vlerësohet si një proces mjaft i rëndësishëm, ngase strategjia qëndron në aspektin e ruajtjes së identitetit kombëtar. Gjuha, edhe pse mbetet një ndër faktorët për mbijetesën e komunitetit shqiptar jashtë Kosovës, vitet e fundit ky proces është përballur me shumë sfida dhe përgjegjësi. Në anën tjetër, duke e konsideruar diasporën, si shtyllë mbështetëse për zhvillim ekonomik për një kohë të gjatë për vendin tonë, ruajta dhe forcimi i lidhjeve vazhdon të mbetet shumë i rëndësishëm për të dy palët.

Por, bazuar në situatën e tanishme, mësimi plotësues i gjuhës amtare në Diasporë, ka ende telashe serioze për aplikim e kritereve të larta.  Për këtë, Germin hapi një debat në lidhje meshqetësimet dhe mundësitë që Qeveria e Kosovës dhe Shqipërisë duhet t’i adresojnë nëpërmirësimin e gjendjes së mësimit plotësues për shqiptarët jashtë vendit.

Për të lexuar rekomandimet e plota, ju lutem klikoni KËTU.

Navigation
SQ
EN SQ