fbpx
Nëntor 30, 2021

GERMIN has an opening for a Finance Manager

Nga Germin-1806 Shikime-Asnjë koment

Finance Manager’s responsibilities and duties: The Financial Manager will be working directly in the following activities throughout his/her tenure at GERMIN:

 • Develop, maintain, and monitor project plans, project schedules, budgets, cash flow, and expenditures related to GERMIN;
 • Anticipate financial bottlenecks through sound financial management NGOs needs;
 • Buxhetimi mujor, tremujor dhe vjetor, planifikimi i procesit, raportimi dhe krahasimi i buxhetit dhe shpenzimeve
 • Kryen analiza të thella për të zhvilluar rekomandime dhe për të ndikuar në vendimmarrjen e menaxhimit financiar;
 • Manage and coordinate monthly reporting, budgeting and forecast processes based on projects;
 • Provide back-office services such as accounts payable, accounts receivable, and payroll;
 • Reconcile daily, monthly and yearly transactions; and reporting these on a monthly basis;
 • Identify  auditors to carry out year-end financial audits, and making sure that auditors have all of the information required for a complete audit
 • Të kryejë detyra të tjera të caktuara nga drejtuesi i organizatës.

For these portions of work, the employee will report to the Germin Co-Executive Directors.

Kushtet për punësim:

 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance or related field;
 • 3+ vite përvojë progresive në rolet e analizës financiare (mundësisht në organizata joqeveritare dhe jofitimprurëse);
 • Njohuri të mira të parimeve të financave dhe kontabilitetit;
 • Aftësi analitike dhe zgjidhje të problemeve;
 • Aftësi të jashtëzakonshme verbale dhe të shkruara në anglisht dhe shqip;
 • Kompetenca në QuickBooks dhe programe të tjera të menaxhimit financiar;
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel
 • Competency in Google applications including Google Docs, Google Sheets;
 • Njohuri të menaxhimit të dosjeve dhe procedurave të tjera administrative;
 • Ability to work full-time and on tight deadlines;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur me mbikëqyrje minimale;
 • Komunikues dhe me aftësi të forta ndërpersonale.

Please submit your CV and letter of interest by December 10, 2021, to [email protected] with the subject titled “Finance Manager”.