STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Shkolla e Parë Rajonale “Diaspora për Zhvillimin Lokal”

Dhjetor 17, 2019/0/0
Home / Shkrimet / LAJME / Shkolla e Parë Rajonale “Diaspora për Zhvillimin Lokal”

Western Balkans Migration Network së bashku me Germin organizuan Shkollën e Parë Rajonale “Diaspora për Zhvillimin Lokal”, në Qendrën e Konferencave ENVOY në Beograd të Serbisë.

Shkolla “Diaspora për Zhvillimin Lokal” arriti që me datat 10, 11 dhjetor të mbledhë studiues, praktikues dhe politikbërës që trajtojnë temat e migrimit dhe diasporës nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Programi i shkollës ishte një kombinim i ligjeratave, punëtorive, si dhe praktikave më të mira drejt angazhimit të diasporës në të cilin potenciali i diasporës mund të përkthehet në rezultate konkrete.

Temat e trajtuara në këtë shkollë përfshinin: migracioni dhe zhvillimi; remitancat; migrimi dhe nd ryshimet institucionale; migrimi dhe ndryshimet demografike; qarkullimi i trurit (ikja / fitimi i trurit); tregu i punës dhe “kriza e refugjatëve”.

Pjesëmarrja e përfaqësuesve nga Kosova dhe Shqipëria në këtë shkollë u mundësua nga DIMAK KosovoGIZ Kosovo dhe GIZ Albania.

 

Navigation
SQ
EN SQ