fbpx
Tetor 7, 2022

Vend i lirë pune: Menaxher/e i Financave

Nga Germin-1252 Shikime-Asnjë koment

OJQ: GERMIN
Pozita: Menaxher/e Financave
Data e fundit e aplikimit: 20 October 2022
Dita e fillimit të punës: 01 November 2022
Lokacioni: Prishtina, Kosova

Background: GERMIN është një organizatë joqeveritare, parimet dhe idealet thelbësore të së cilës bazohen në besimin se diaspora shqiptare duhet të luajë një rol të gjerë dhe proaktiv në zhvillimin pozitiv të të gjitha vendeve në Ballkan ku jetojnë shqiptarët.

Përgjegjësitë dhe detyrat e Menaxherit/es së FinancaveMenaxheri i Financave do të punojë direkt në aktivitetet e mëposhtme, përgjatë gjithë punës në GERMIN:

 1. Të zhvillojë, mirëmbajë dhe monitorojë planet e projekteve, kohën e projekteve, buxhetet dhe shpenzimet e GERMIN dhe të GAF
 2. Parashikimi i pengesave financiare nëpërmjet nevojave të OJQ-ve për menaxhim të shëndoshë financiar;
 3. Buxhetimi mujor, tremujor dhe vjetor, planifikimi i procesit, raportimi dhe krahasimi i buxhetit dhe shpenzimeve
 4. Kryen analiza të thella për të zhvilluar rekomandime dhe për të ndikuar në vendimmarrjen e menaxhimit financiar;
 5. Menaxhimi dhe koordinimi i proceseve mujore të raportimit, buxhetimit dhe parashikimit bazuar në projekte;
 6. Ofrimi i shërbimeve back-office si llogaritë e pagueshme, llogaritë e arkëtueshme dhe lista e pagave;
 7. Barazimi i transaksioneve ditore, mujore dhe vjetore; dhe raportimi i tyre në baza mujore tek Germin dhe GAF;
 8. Identifikimi i auditorëve për të kryer auditimet financiare të fundvitit dhe sigurimi që auditorët i kanë të gjitha informacionet e kërkuar për një auditim të plotë;
 9. Ruajtja e sistemeve dhe proceseve të burimeve njerëzore;
 10. Ofron mbështetje dhe udhëzime për stafin e HR;
 11. Analizoni tendencat në kompensim dhe përfitime
 12. Të kryejë detyra të tjera të caktuara nga drejtuesi i organizatës.

Menaxheri i Financave do të ndihmojë në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e financave të GERMIN dhe Fondacionit Global Shqiptarë (GAF) në SHBA, Kosovë dhe Shqipëri. Menaxheri i Financave duhet të menaxhojë me shkathtësi të dyja organizatat në lidhje me buxhetin, pengesat e mundshme, bilancin financiar dhe analizat e buxhetit.

Për këto pjesë të punës, punonjësi do t'i raportojë bashkëdrejtorëve ekzekutivë të GERMIN dhe Kryetarit të Fondacionit Global Shqiptarët (GAF).

Kushtet për punësim:

 • Minimumi: Diplomë Bachelor në Kontabilitet, Financa ose fusha të ngjashme;
 • 3+ vite përvojë progresive në rolet e analizës financiare (mundësisht në organizata joqeveritare dhe jofitimprurëse);
 • Njohuri të mira të parimeve të financave dhe kontabilitetit;
 • Aftësi analitike dhe zgjidhje të problemeve;
 • Aftësi të jashtëzakonshme verbale dhe të shkruara në anglisht dhe shqip;
 • Kompetenca në QuickBooks dhe programe të tjera të menaxhimit financiar;
 • Njohuri në aplikacionet e Microsoft duke përfshirë Word, Excel dhe Outlook;
 • Njohuri në aplikacionet e Google duke përfshirë Google Docs, Google Sheets
 • Njohuri të menaxhimit të dosjeve dhe procedurave të tjera administrative;
 • Aftësi për të punuar me kohë të plotë dhe në afate të ngushta dhe;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur me mbikëqyrje minimale;
 • Preferohet përvojë e mëparshme në fushën e burimeve njerëzore
 • Komunikues dhe me aftësi të forta ndërpersonale.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivuese ne email tek [email protected] më së voni deri më 20 tetor 2022Gratë dhe burrat inkurajohen njëlloj të aplikojnë për këtë pozitë. Kur dërgoni aplikacionin, ju lutemi shkruani: MENAXHER FINANCIAR. Ju lutemi vini re se vetëm aplikantët që janë në listën e ngushtë do të njoftohen për një intervistë.