STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: June 6, 2019

Home / Blog / Daily Archives: June 6, 2019

Bashkëbisedim rreth përfaqësimit të Diasporës në Vjenë

June 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Vjenë të Austrisë në shtator të vitit 2017 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën […]

Infographics

Angazhimi i Diasporës në Uashington D.C.

June 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Uashtington D.C, ShBA në maj të vitit 2018 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën […]

Infographics

Krijimi i ndjenjës së përkatësisë në New York

June 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Nju Jork nga Germin. Grupi i fokusit në Nej Jork përbëhej nga 13 pjesëmarrës. Vet Nju Yorku u zgjodh për shkak të popullatës së konsiderueshme të shqipëtarëve. Gjuha e përdorur gjatë grupit të fokusit ishte gjuha shqipe. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës […]

Infographics

Ndërtimi i urave të besimit në Bernë

June 6, 2019/0/0/

Germin në korrik të vitit 2017 organizoi Fokus Grupin me komunitetin shqiptar në Bernë. Grupi i fokusit në Bernë përbëhej nga 33 pjesëmarrës. Qyteti i Bern u zgjodh për shkak se “Unia”, një sindikatë e punëtorëve në Zvicër organizonte një konferencë të madhe dhe shumë nga të pranishmit ishin shqiptarë, prandaj e përdorëm si një […]

Infographics
EN
SQ EN