STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Daily Archives: Qershor 6, 2019

Home / Shkrimet / Daily Archives: Qershor 6, 2019

Bashkëbisedim rreth përfaqësimit të Diasporës në Vjenë

Qershor 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Vjenë të Austrisë në shtator të vitit 2017 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën […]

Infografikat

Angazhimi i Diasporës në Uashington D.C.

Qershor 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Uashtington D.C, ShBA në maj të vitit 2018 nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqendruar në Kosovë me fokus në hulumitimin e diasporës. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës së Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës. Më poshtë gjeni infografikën […]

Infografikat

Krijimi i ndjenjës së përkatësisë në New York

Qershor 6, 2019/0/0/

Diskutimi i grupit të fokusit me diasporën shqiptare u organizua në Nju Jork nga Germin. Grupi i fokusit në Nej Jork përbëhej nga 13 pjesëmarrës. Vet Nju Yorku u zgjodh për shkak të popullatës së konsiderueshme të shqipëtarëve. Gjuha e përdorur gjatë grupit të fokusit ishte gjuha shqipe. Grupi i fokusit u organizua si pjesë e iniciativës […]

Infografikat

Ndërtimi i urave të besimit në Bernë

Qershor 6, 2019/0/0/

Germin në korrik të vitit 2017 organizoi Fokus Grupin me komunitetin shqiptar në Bernë. Grupi i fokusit në Bernë përbëhej nga 33 pjesëmarrës. Qyteti i Bern u zgjodh për shkak se “Unia”, një sindikatë e punëtorëve në Zvicër organizonte një konferencë të madhe dhe shumë nga të pranishmit ishin shqiptarë, prandaj e përdorëm si një […]

Infografikat
SQ
EN SQ