STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Lidhja e Diasporës me vendin amë

Germin është organizatë joqeveritare që mbështetë parimet and ideals are based on the belief that the diaspora must play an extensive and proactive role in the positive development of all countries in the Western Balkans.

Vizioni i GERMIN of GERMIN is to lead social innovation that empowers communities abroad and at home to co-create the future of the homelands. GERMIN is envisioned as a Diaspora Hub, where entrepreneurs, innovators, donors, and philanthropists and connectors find their place and ways to work together. Most importantly, GERMIN aims to be a place where “make a change and innovative things happen”.

Qasja jonë

Ne përdorim një qasje shumëdimensionale në adaptimin dhe zbatimin e nismave tona.

Organizata jonë përdorë një qasje shumëdimensionale në adaptimin dhe zbatimin e nismave tona. Qëllimi ynë është të zhvillojmë programe që i shërbejnë një spektri më të gjerë të komunitetit të diasporës dhe që nxisin inovacion.

Germini drejtohet dhe mbështetet nga një grup profesionistësh nga diaspora që variojnë nga fusha e politikave publike, financave, informacionit, teknologjisë, shkencave juridike, arsimit, sigurisë dhe mbrojtjes.

Ne kemi një rrjet të gjerë prej 150 profesionistësh dhe bashkëpunëtorësh që aktualisht banojnë në 24 shtete, përfshirë Ballkanin, Evropën Perëndimore dhe Amerikën e Veriut.  Germin also has a network of 250 partner organizations in the Diaspora, including Europe, the United States, Canada, Asia, and Australia.

Rekomandimet

Çdoherë e më shumë shtetet po e kuptojnë se diaspora e tyre nuk është një "aktor i humbur" por në fakt është një "aset kombëtar".

Falë teknologjisë dhe mjeteve të komunikimit modern, njerëzit janë duke u lidhur globalisht më shumë se kurrë më parë, prandaj në këto kohë e rëndësishme është se çfarë bëni pavarësisht se ku jeni. Çelsi kryesor për të zhvilluar potencialin e diasporës arrihet duke i’u përgjigjur këtyre pyetjeve: - “Kush janë ata?” “Ku janë ata?” dhe “Çfarë janë duke bërë?” Për të zhvilluar këtë “Kapital të Diasporës”, duhet të themelohen organizata te cilat jo vetëm kuptojnë këtë potencial, por edhe krijojnë programe e projekte që e zhvillojnë atë. Në Kosovë, Germin, është një shembull konkret i një organizate të tillë, e cila ka pozicionuar vetën në mënyrë të përkyer për të kthyer ikjen e trurit në kah të kundërt, drejt fitimin dhe shkëmbimit të trurit. Ky grup i përbërë nga profesionistë të talentuar dhe pasionuar të cilët kanë hulumtuar dhe identifikuar potencialin e kosovarëve jashtë shtetit. Germin përmes krijimit të urave dhe strukturave specifike mundohet për rikthyer ndjenjat e vullnetit e mirë në projekte praktike nga të cilat do të përfitojë vendi i origjinës. Germin ka identifikuar praktikat më të mira globale për angazhimin e Diasporës dhe mund të bëhet një nga liderët kryesorë në këtë fushë.

~ Kingsley Aikins, Themelues dhe Drejtor i "Diaspora Matters", Irlandë

Kush jemi ne

Germini drejtohet dhe mbështetet nga një grup profesionistësh nga diaspora që variojnë nga fusha e politikave publike, financave, informacionit, teknologjisë, shkencave juridike, arsimit, sigurisë dhe mbrojtjes. Ne kemi një rrjet të gjerë prej 150 profesionistësh dhe bashkëpunëtorësh që aktualisht banojnë në 24 shtete, përfshirë Ballkanin, Evropën Perëndimore dhe Amerikën e Veriut.

Germin gjithashtu ka një rrjet prej 251 organizatave partnere në diasporë, duke përfshirë Evropën, Shtetet e Bashkuara, Kanadanë, Azinë dhe Australinë.

Më shumë për ne
SQ
EN SQ